Добре дошли в AUTOFANSHOP.EU!

С използването на този сайт се съгласявате да използвате бисквитки.

Обслужване на клиенти

 Поръчка

Поръчки могат да се осъществяват само от потребители, коита са надлежно регистрирани на сайта. При поръчване на няколко продукта е необходимо това да стане последователно поради необходимостта от избиране на размер при повечето от продуктите. Ако желаете да поръчате няколко продукта от един артикул можете да изпишете броя в съответното поле, но само ако те сигурни, че всички те ще са с един размер. В противен случай трябва да повторите процедурата за всеки отделен размер. Ако сбъркате продукт и той влезе в поръчката можете да го премахнете като посетите линк "Моята кошница" в полето в горния десен ъгъл на всяка страница от сайта. Можете да премахнете продукт от списъка посредством бутончето от лявата страна на името на продукта. Продължете към плащане само след като се уверите че това са продуктите, които желаете да закупите и те са с правилния размер (размерът е отразен таблично по скала за размерите и в сантиметри в картинките към всеки продукт когато изделието предполага различни размери). Ако забележите грешка в поръчката след като сте я изпратили към магазина е необходимо своевременно да ни известите посредством формата за контакти като в текста не забравяте да споменете номера на поръчката, вашето потребителско име и проблемът при поръчката. При необходимост може да ни потърсите и на нашия телефон 0899 15 29 69 от 10:00 до 17:00 часа всеки работен ден. Номерът е в мрежата на Глобул, цената на разговора е според Вашия тарифен план без увеличение на телефонната услуга.

Доставка

Доставката на продукти се осъществява посредством куриер. Цената на услугата независимо от броя и обема на поръчаните артикули е 7 лева за територията на Република България. Доставката се извършва в рамките на 15 работни дни. Стоката не се държи на склад и изисква технологично време за изработване и транспортиране до пристигането й до получателя.

Проследяване статуса на поръчката

Може да отправяте запитване за Вашата поръчка посредством формата за контакти. При необходимост може да ни потърсите и на нашия телефон 0899 15 29 69 от 10:00 до 17:00 часа всеки работен ден. Номерът е в мрежата на Глобул, цената на разговора е според Вашия тарифен план без увеличение на телефонната услуга. Може да бъдете известени за движението на поръчката си по електронната поща, въведена към Вашия потребителски акаунт, както и с SMS или с обаждане на предоставения телефонен номер към поръчката.

Подмяна на стока

Подмяна на стока е допустима при грешка от страна на клиента, при грешка от страна на магазина или при дефект на продукта. При грешка на някои от страните в покупко-продажбата виновната страна заплаща стойността на куриерската услуга. При дефектна стока транспортните разходи са за сметка на магазина.

Оплаквания

Оплаквания можете да подавате на телефон 0899 15 29 69 от 10:00 до 17:00 часа всеки работен ден. За всички оплаквания, които не можем да разрешим можете да ползвате платформата на ЕС Онлайн решаване на спорове

Промоции

Всички промоции и подаръци към поръчки са валидни до изчерпване на съответните количества, освен ако изрично не е посочено друго.

Регистрация и сигурност на личните данни

При регистрация в сайта е необходимо да попълните коректно и изчерпателно поне задължителните полета. В противен случай вашите поръчки може да не се осъществят. Вашите лични данни са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни и се изискват само за осъществяване на покупко-продажби и свързаните с това процедури.

ПОМОЩ

Ако имате нужда от помощ можете да ни пишете през формата за контакти. При необходимост може да ни потърсите и на нашия телефон 0899 15 29 69 от 10:00 до 17:00 часа всеки работен ден. Номерът е в мрежата на Глобул, цената на разговора е според Вашия тарифен план без увеличение на телефонната услуга.Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.